Varia

Op de onderliggende pagina's vindt u diverse onderwerpen, welke ook binnen het aandachtsveld van de HVS vallen. Zo kunnen begunstigers hier met hun logo en informatie een plekje krijgen, is er de Vraagbaak met o.a. een aantal Wie is wie? foto's. Verder plaatsen we af en toe Verhalen, al dan niet uit de Zwerfsteen of door uzelf aangereikt. Ook over Archeologie kunt u hier informatie vinden. Soms zijn er speciale, wat langer durende, projecten die we graag onder uw aandacht brengen.