Verslagen van activiteiten

Lezing 'Kermissen en volksfeesten in de oude gemeente Steenderen', maandag 18 november 2019

Een lezing over kermissen en oranjefeesten is natuurlijk een mooie gelegenheid om de gezelligheid van die paar dagen in het jaar nog eens te proeven. Dat lukte afgelopen maandag uitstekend. Aan de hand van veel foto's en bijbehorende tekst en uitleg door Wim Knaake en Dikkie Garritsen werd historie en markante gebeurtenissen van respectievelijk de Bronkhorster kermis en de kermissen en oranjefeesten van de andere dorpen van de oude gemeente Steenderen gepresenteerd. De ruim 70 aanwezigen in 'Het Anker' in Steenderen hebben getuige de positieve reacties genoten. De beide presentatoren werden na afloop bedankt met applaus en kregen een bloemetje overhandigd.
Bronkhorster kermis door Wim Knaake
Andere volksfeesten door Dikkie Garritsen


Lezing 'De Stoomtram Zutphen - Deventer', maandag 21 oktober 2019

De grote zaal van 'Den Bremer' was om 8 uur 's avonds goed gevuld met ruim 70 belangstellenden die op de lezing over de stoomtram waren afgekomen. Na de opening door onze voorzitter nam Hans Geerlink van de Historische Vereniging 'De Elf Marken' uit Gorssel ons mee op een reis langs het ontstaan en de exploitatie van de stoomtram-lijnen in de Achterhoek. Veel informatie daarover is vastgelegd in het boek 'Stoomtram Zutphen - Deventer 1926 - 1945'. Hans had zijn lezing mooi aangevuld met details over het traject Zutphen - Emmerik, dat door 'onze' dorpen Baak en Toldijk liep. De presentatie eindigde met een prachtig historisch filmpje over de stoomtram.

Lezing Stoomtram 2019

 

Boek 'Stoomtram Zutphen - Deventer'


ALV, maandag 26 maart 2019

De Algemene Ledenvergadering (ALV) vond dit jaar wederom in 'het Anker' in Steenderen plaats. Het voltallige bestuur was aanwezig en de zaal was gevuld met ca. 35 leden. Voorzitter Bertus Rietberg trapte af met een korte terugblik op het afgelopen verenigingsjaar en gaf een inkijk in de plannen voor komend jaar. Voor de notulen van de ALV 2018 en het jaarverslag werd verwezen naar de uitnodiging. De penningmeester Marianne Nieuwenhuis gaf een toelichting op de jaarcijfers, waarna de kascommissie decharge verleende. De bestuursverkiezing was kort en bondig, er hadden zich geen tegenkandidaten gemeld. Voorzitter Bertus gaat door en Diane Teunissen blijft het secretariaat doen, waarbij zij aangetekend dat zij dit nog voor de periode van één jaar doet. Wie Diane zou willen opvolgen wordt opgeroepen zich te melden bij het bestuur (je krijgt een jaar inwerktijd...)! 

En dan werd nog een heuglijk feit voor de vereniging gepresenteerd: we mochten het 400ste lid verwelkomen. Dianne van Hussel werd daarom in de bloemetjes gezet en ze kreeg een documentje overhandigd, met een overzicht van de bewoners van haar in 1906 gebouwde huis.
 400ste lid HVS
Na de pauze gaf Ben Lebbink een mooie presentatie over zijn roadtrip op de motor door Rocky Mountains in Amerika en Canada in 2018. Verluchtigd met de nodige informatie wist Ben de aanwezigen te boeien met prachtige foto's van de ruige omgeving, waar het gezelschap doorheen heeft gereden.
Presentatie Ben Lebbink
Bertus Rietberg sloot de bijeenkomst en bedankte alle aanwezigen voor hun komst. De jaarcijfers en jaarverslagen zijn op deze pagina terug te zien: ALV Jaargegevens


Tentoonstelling IJsclub 'de Molenkolk' 100 jaar, 23 en 24 februari 2019

Nadat de IJsclub het 100-jarig bestaan uitbundig had gevierd, had de Historische Vereniging Steenderen de eer om de bijbehorende tentoonstelling nog gedurende 2 dagen onderdak te mogen verlenen. En dat mag ook een succes worden genoemd.
Op beide dagen kwamen rond de 50 bezoekers de foto's, krantenknipsels en memorabilia bekijken. En er werd een film vertoond met beelden van verschillende evenementen op de ijsbaan. Vooral voor de oudere bezoekers leverde dat prettige en soms hilarische herinneringen op aan vervlogen tijden op de ijzers.
De tentoonstelling bevatte diverse foto's, waarvan de organisatie niet alle namen van de geportretteerde personen had kunnen achterhalen. Dat werd in een flink aantal gevallen door de bezoekers opgelost en leverde mooie gesprekken op. Ook een aantal oud-Steenderenaren kwam, al dan niet samen met familie, de tentoonstelling bekijken.
Een leuke bijkomstigheid: van al het geëxposeerde materiaal mag de HVS een archief aanleggen, zodat dit jubileum voor de toekomst wordt vastgelegd. Met dank aan IJsclub 'de Molenkolk' voor de fijne samenwerking.

Tentoonstelling 100 jaar IJsclub 'de Molenkolk'
Tentoonstelling 100 jaar IJsclub 'de Molenkolk'
Tentoonstelling 100 jaar IJsclub 'de Molenkolk'
Tentoonstelling 100 jaar IJsclub 'de Molenkolk'

Kijk voor meer foto's hier foto's tentoonstelling IJsclub 'de Molenkolk' 100 jaar


Tentoonstelling IJsclub 'de Molenkolk' 100 jaar 23 en 24 februari 2019 bij de HVS

Op 16 februari viert de Steenderense ijsclub 'de Molenkolk' haar 100 jarig bestaan. Op deze zaterdag is er vanaf 14.00 uur voor leden en genodigden in de 'Ieskeet' aan de Toldijkseweg in Steenderen o.a. een (foto)tentoonstelling met foto's en attributen, verzameld vanaf ca. 1934 tot heden.

IJsclub 'de Molenkolk' 100 jaar
Bron foto: website IJsclub 'de Molenkolk'


De tentoonstelling zal daarna nog op 23 en 24 februari zijn te bezichtigen bij de Historische Vereniging Steenderen.

Locatie: gebouw 'de Steenuil'
             Burgemeester Smitstraat 19
             7221 BH Steenderen
Tijd:      beide dagen van 11.00 tot 16.00 uur


Lezing 'Natuurbeleving toen en nu', maandag 21 januari 2019

“Bunt ut toevalligheden of is ut toevallig heden?” Eén van de gevleugelde uitspraken van Jan Wagenvoort, waarmee hij zijn presentatie ‘Natuurbeleving toen en nu’ verluchtigde. Nou toevallig was het niet, want zijn lezing voor de HVS stond al een hele tijd gepland en dat was de 80 bezoekers in ’het Anker’ niet ontgaan.
Voor een goed gevulde zaal opende voorzitter Bertus Rietberg de avond. Introductie van Wagenvoort, die werd vergezeld door zijn vrouw Dinie, was voor veel aanwezigen nauwelijks nodig. Natuurman, ex-boer, mollenvanger en filosoof (en nog een paar titels die ik niet kon bijhouden) Jan begon dus al raps met het vertonen van een prachtige serie dia’s over wat hij zoal in de natuur waarneemt en ontdekt. Soms met weemoed teruggrijpend op hoe de Achterhoekse natuur was, voordat alles groot en economisch verantwoord moest worden, vaak zijn zijn bespiegelingen in dichtvorm gevat. Maar altijd volgt er ook wel weer een kwinkslag om te relativeren. En ook laat hij in verschillende dia’s zien hoe je dingen in je omgeving kunt herkennen, sporen van een ulk (bunzing), het hol van een rotte, een haze in het veld ...

Apparatuur Jan Wagenvoort
Met disse apparatuur was de laptop niet neudig...


De boeiende avond vloog voorbij.
Voor wie meer van Jan Wagenvoort’s gedachtengang wil weten, hij heeft deze vastgelegd in een een drietal boekjes: 'Puur natuur', 'Buuten Thuus' en 'Bladeren'.