Verslagen van activiteiten

Activiteit: HVS Excursie 'de Moezeköttel' Megchelen
Datum: 24 september 2022

De HVS kijkt met een tevreden gevoel terug op een uitstekend verzorgde excursiemiddag. We werden ontvangen door 2 enthousiaste dames in klederdracht, Toos en Dianne, die ons in enkele uren met woord en beeld de geschiedenis van 'de Moezeköttel' en omgeving vertelden. Dames van het museum, hartelijk bedankt!

HVS 'de Moezeköttel' 2022

Zie ook facebook 'de Moezeköttel'


Activiteit: HVS Vrijwilligersmiddag
Datum: 21 juni 2022

Een gezellig samenzijn in ontspannen sfeer voor de vrijwilligers van de HVS bij 'Het Keukengemaal' van 'Het Kunstgemaal' aan de dijk in Bronkhorst. Na het kopje koffie met een stuk cake hield voorzitter Bertus Rietberg een korte toespraak over wat er is geweest en wat er gaat komen en vertelde hij iets over de historie van het gemaal 'Grote Beek'. Het weer werkte prima mee en het was goed toeven daar aan de dijk voor de ruim 20 aanwezigen. (voor meer foto's, zie het Foto Overzicht).

HVS Vrijwilligersmiddag 2022


ALV, maandag 28 maart 2022

Aftredend en herkiesbare voorzitter Bertus Rietberg opende voor ruim 25 aanwezigen en een voltallig bestuur deze Algemene Ledenvergadering 2022 met de verzuchting: "Mooi dat het weer kan ...". Er volgde instemmend geknik uit de zaal, corona heeft ons lang genoeg in de weg gezeten, fijn dat we weer kunnen samenkomen. De voorzitter, hij werd ietsje later volgens protocol herbenoemd, gaf daarna een samenvatting van het afgelopen seizoen, waar vooral de activiteiten ontbraken. "Dat gaan we in 2022 zeker goed maken, aankondigingen volgen".
Daarna was het aan penningmeester Marianne Nieuwenhuis om de cijfers te presenteren. Samenvattend: de kas van de vereniging staat er goed voor, er was een positief saldo omdat er in 2021 geen evenementen konden worden georganiseerd en er dus vrijwel geen extra kosten waren.
De kascommissie verleende de penningmeester decharge voor haar gevoerde beleid. De jaarcijfers en jaarverslagen zijn op deze pagina terug te zien: ALV Jaargegevens

Na de pauze was het de beurt aan Henk IJbema uit Doesburg om zijn speurtocht naar de herkomst van 'de mijnenveger op 'het Zwarte Schaar'' uit de doeken te doen.

Henk IJbema presenteert 'de Mijnenveger'

Een speurtocht die in feite in gang was gezet door Steendernaar Jan Bijvank. Hij zette in 2018 een advertentie in dagblad 'De Gelderlander' waarin hij om informatie vroeg.

Lezing Henk IJbema 'Mijnenvegerer op 'het Zwarte Schaar'

Henk IJbema, lid van historische vereniging 'Het Huis Doesburg', heeft zich naar aanleiding van de advertentie in dit onderwerp verdiept en zijn bevindingen in een prachtige presentatie samengevat. Bij een enkele aanwezige was het verhaal en de foto's een 'deja vu', omdat ze als kind bij 'het Zwarte Schaar' gingen zwemmen en daar die enorme boot scheef op de oever zagen liggen of er zelfs in gingen spelen. Mijnenveger op 'het Zwarte Schaar' en zonnen op het strand

Moeders zont op het strand en de kinderen spelen in de boot?

Een samenvatting van het verhaal van Henk en de presentatie is hier na te lezen: De mijnenveger op 'het Zwarte Schaar'


Verslagen van activiteiten (2020) Verslagen van activiteiten (2019)