Verslagen van activiteiten

Activiteit: HVS Vrijwilligersmiddag
Datum: 21 juni 2022

Een gezellig samenzijn in ontspannen sfeer voor de vrijwilligers van de HVS bij 'Het Keukengemaal' van 'Het Kunstgemaal' aan de dijk in Bronkhorst. Na het kopje koffie met een stuk cake hield voorzitter Bertus Rietberg een korte toespraak over wat er is geweest en wat er gaat komen en vertelde hij iets over de historie van het gemaal 'Grote Beek'. Het weer werkte prima mee en het was goed toeven daar aan de dijk voor de ruim 20 aanwezigen. (voor meer foto's, zie het Foto Overzicht).

HVS Vrijwilligersmiddag 2022


ALV, maandag 28 maart 2022

Aftredend en herkiesbare voorzitter Bertus Rietberg opende voor ruim 25 aanwezigen en een voltallig bestuur deze Algemene Ledenvergadering 2022 met de verzuchting: "Mooi dat het weer kan ...". Er volgde instemmend geknik uit de zaal, corona heeft ons lang genoeg in de weg gezeten, fijn dat we weer kunnen samenkomen. De voorzitter, hij werd ietsje later volgens protocol herbenoemd, gaf daarna een samenvatting van het afgelopen seizoen, waar vooral de activiteiten ontbraken. "Dat gaan we in 2022 zeker goed maken, aankondigingen volgen".
Daarna was het aan penningmeester Marianne Nieuwenhuis om de cijfers te presenteren. Samenvattend: de kas van de vereniging staat er goed voor, er was een positief saldo omdat er in 2021 geen evenementen konden worden georganiseerd en er dus vrijwel geen extra kosten waren.
De kascommissie verleende de penningmeester decharge voor haar gevoerde beleid. De jaarcijfers en jaarverslagen zijn op deze pagina terug te zien: ALV Jaargegevens

Na de pauze was het de beurt aan Henk IJbema uit Doesburg om zijn speurtocht naar de herkomst van 'de mijnenveger op 'het Zwarte Schaar'' uit de doeken te doen.

Henk IJbema presenteert 'de Mijnenveger'

Een speurtocht die in feite in gang was gezet door Steendernaar Jan Bijvank. Hij zette in 2018 een advertentie in dagblad 'De Gelderlander' waarin hij om informatie vroeg.

Lezing Henk IJbema 'Mijnenvegerer op 'het Zwarte Schaar'

Henk IJbema, lid van historische vereniging 'HetHuisDoesburg', heeft zich naar aanleiding van de advertentie in dit onderwerp verdiept en zijn bevindingen in een prachtige presentatie samengevat. Bij een enkele aanwezige was het verhaal en de foto's een 'deja vu', omdat ze als kind bij 'het Zwarte Schaar' gingen zwemmen en daar die enorme boot scheef op de oever zagen liggen of er zelfs in gingen spelen. Mijnenveger op 'het Zwarte Schaar' en zonnen op het strand

Moeders zont op het strand en de kinderen spelen in de boot?

Een samenvatting van het verhaal van Henk en de presentatie is hier na te lezen: De mijnenveger op 'het Zwarte Schaar'


Lezing Jean Kreunen: 'Een kist vol oorlogsverhalen'
maandag 24 januari 2020

Voor een afgeladen volle zaal 'Het Anker' in Steenderen vertelde Jean Kreunen uit Hengelo (Gld) het verhaal over zijn oorlogsverzameling, die begon op een zolderkamertje, werd ontplooit in het 'Achterhoeks Museum 1940-1945' en vandaag de dag is te bezichtigen in het Oorlogsmuseum in Overloon Brabant. Maar het ging niet om de verzameling alleen deze avond, destemeer ging het om de verhalen die bij de gevonden attributen horen.
Zodra Jean zijn kist opent en er het eerste voorwerp uithaalt komt er een verhaal bij: van wie is die helm geweest, vriend of vijand, wie heeft hem bewaard en uiteindelijk aan het museum geschonken, een foto die na het achterhalen van de personen erop leidt tot een nieuw nog niet verteld verhaal, de zaal luistert ademloos naar de reeks verhalen die Jean heeft meegenomen.
Lezing Jean Kreunen 'Een kist vol oorlogsverhalen'
Lezing Jean Kreunen 'Een kist vol oorlogsverhalen'
De pauze was gepland om 21.00 u maar die kwam pas een kwartier later. Daarna vervolgde Jean met de beschrijving van een aantal gebeurtenissen die in de oude gemeente Steenderen hebben plaatsgevonden. Vooral tegen het eind van de oorlog met de bevrijding in zicht waren er nogal tragische gebeurtenissen te wachten in onze regio begin april 1945, met doden in Baak en hevige gevechten op Rha, maar gelukkig ook blije mensen in Steenderen, die de Canadese tanks en soldaten verwelkomden.
Jean werd met een daverend applaus bedankt voor zijn prachtige presentatie, het was inmiddels al 22.30 u geworden.
Jean Kreunen gaf deze lezing ook op 23 januari 2020 om 14.00 u bij het 'Senioren Ontmoetingspunt' in 't Brewinc in Doetinchem.


Nieuwjaarsreceptie 2020, zaterdag 11 januari 2020

Ruim 25 vrijwilligers waren aanwezig bij de nieuwjaarsreceptie van de HVS. Na elkaar het beste voor 2020 te hebben toegewenst, was er koffie en cake en een praatje van voorzitter Bertus Rietberg. Daarna kreeg het gezelschap een rondleiding door Steenderen, waarbij de toekomstige Fototegelroute werd gevolgd en Bertus op diverse plekken uitleg gaf. Terug bij de 'Steenuil' was er gelegenheid om onder het genot van een hapje en een drankje gezellig bij te praten. Kijk hier voor meer foto's.
Nieuwjaarsreceptie 2020


Lezing 'Kermissen en volksfeesten in de oude gemeente Steenderen', maandag 18 november 2019

Een lezing over kermissen en oranjefeesten is natuurlijk een mooie gelegenheid om de gezelligheid van die paar dagen in het jaar nog eens te proeven. Dat lukte afgelopen maandag uitstekend. Aan de hand van veel foto's en bijbehorende tekst en uitleg door Wim Knaake en Dikkie Garritsen werd historie en markante gebeurtenissen van respectievelijk de Bronkhorster kermis en de kermissen en oranjefeesten van de andere dorpen van de oude gemeente Steenderen gepresenteerd. De ruim 70 aanwezigen in 'Het Anker' in Steenderen hebben getuige de positieve reacties genoten. De beide presentatoren werden na afloop bedankt met applaus en kregen een bloemetje overhandigd.
Bronkhorster kermis door Wim Knaake
Andere volksfeesten door Dikkie Garritsen


Lezing 'De Stoomtram Zutphen - Deventer', maandag 21 oktober 2019

De grote zaal van 'Den Bremer' was om 8 uur 's avonds goed gevuld met ruim 70 belangstellenden die op de lezing over de stoomtram waren afgekomen. Na de opening door onze voorzitter nam Hans Geerlink van de Historische Vereniging 'De Elf Marken' uit Gorssel ons mee op een reis langs het ontstaan en de exploitatie van de stoomtram-lijnen in de Achterhoek. Veel informatie daarover is vastgelegd in het boek 'Stoomtram Zutphen - Deventer 1926 - 1945'. Hans had zijn lezing mooi aangevuld met details over het traject Zutphen - Emmerik, dat door 'onze' dorpen Baak en Toldijk liep. De presentatie eindigde met een prachtig historisch filmpje over de stoomtram.

Lezing Stoomtram 2019

 

Boek 'Stoomtram Zutphen - Deventer'


ALV, maandag 26 maart 2019

De Algemene Ledenvergadering (ALV) vond dit jaar wederom in 'het Anker' in Steenderen plaats. Het voltallige bestuur was aanwezig en de zaal was gevuld met ca. 35 leden. Voorzitter Bertus Rietberg trapte af met een korte terugblik op het afgelopen verenigingsjaar en gaf een inkijk in de plannen voor komend jaar. Voor de notulen van de ALV 2018 en het jaarverslag werd verwezen naar de uitnodiging. De penningmeester Marianne Nieuwenhuis gaf een toelichting op de jaarcijfers, waarna de kascommissie decharge verleende. De bestuursverkiezing was kort en bondig, er hadden zich geen tegenkandidaten gemeld. Voorzitter Bertus gaat door en Diane Teunissen blijft het secretariaat doen, waarbij zij aangetekend dat zij dit nog voor de periode van één jaar doet. Wie Diane zou willen opvolgen wordt opgeroepen zich te melden bij het bestuur (je krijgt een jaar inwerktijd...)! 

En dan werd nog een heuglijk feit voor de vereniging gepresenteerd: we mochten het 400ste lid verwelkomen. Dianne van Hussel werd daarom in de bloemetjes gezet en ze kreeg een documentje overhandigd, met een overzicht van de bewoners van haar in 1906 gebouwde huis.
 400ste lid HVS
Na de pauze gaf Ben Lebbink een mooie presentatie over zijn roadtrip op de motor door Rocky Mountains in Amerika en Canada in 2018. Verluchtigd met de nodige informatie wist Ben de aanwezigen te boeien met prachtige foto's van de ruige omgeving, waar het gezelschap doorheen heeft gereden.
Presentatie Ben Lebbink
Bertus Rietberg sloot de bijeenkomst en bedankte alle aanwezigen voor hun komst. De jaarcijfers en jaarverslagen zijn op deze pagina terug te zien: ALV Jaargegevens


Tentoonstelling IJsclub 'de Molenkolk' 100 jaar, 23 en 24 februari 2019

Nadat de IJsclub het 100-jarig bestaan uitbundig had gevierd, had de Historische Vereniging Steenderen de eer om de bijbehorende tentoonstelling nog gedurende 2 dagen onderdak te mogen verlenen. En dat mag ook een succes worden genoemd.
Op beide dagen kwamen rond de 50 bezoekers de foto's, krantenknipsels en memorabilia bekijken. En er werd een film vertoond met beelden van verschillende evenementen op de ijsbaan. Vooral voor de oudere bezoekers leverde dat prettige en soms hilarische herinneringen op aan vervlogen tijden op de ijzers.
De tentoonstelling bevatte diverse foto's, waarvan de organisatie niet alle namen van de geportretteerde personen had kunnen achterhalen. Dat werd in een flink aantal gevallen door de bezoekers opgelost en leverde mooie gesprekken op. Ook een aantal oud-Steenderenaren kwam, al dan niet samen met familie, de tentoonstelling bekijken.
Een leuke bijkomstigheid: van al het geëxposeerde materiaal mag de HVS een archief aanleggen, zodat dit jubileum voor de toekomst wordt vastgelegd. Met dank aan IJsclub 'de Molenkolk' voor de fijne samenwerking.

Tentoonstelling 100 jaar IJsclub 'de Molenkolk'
Tentoonstelling 100 jaar IJsclub 'de Molenkolk'
Tentoonstelling 100 jaar IJsclub 'de Molenkolk'
Tentoonstelling 100 jaar IJsclub 'de Molenkolk'

Kijk voor meer foto's hier foto's tentoonstelling IJsclub 'de Molenkolk' 100 jaar


Tentoonstelling IJsclub 'de Molenkolk' 100 jaar 23 en 24 februari 2019 bij de HVS

Op 16 februari viert de Steenderense ijsclub 'de Molenkolk' haar 100 jarig bestaan. Op deze zaterdag is er vanaf 14.00 uur voor leden en genodigden in de 'Ieskeet' aan de Toldijkseweg in Steenderen o.a. een (foto)tentoonstelling met foto's en attributen, verzameld vanaf ca. 1934 tot heden.

IJsclub 'de Molenkolk' 100 jaar
Bron foto: website IJsclub 'de Molenkolk'


De tentoonstelling zal daarna nog op 23 en 24 februari zijn te bezichtigen bij de Historische Vereniging Steenderen.

Locatie: gebouw 'de Steenuil'
             Burgemeester Smitstraat 19
             7221 BH Steenderen
Tijd:      beide dagen van 11.00 tot 16.00 uur


Lezing 'Natuurbeleving toen en nu', maandag 21 januari 2019

“Bunt ut toevalligheden of is ut toevallig heden?” Eén van de gevleugelde uitspraken van Jan Wagenvoort, waarmee hij zijn presentatie ‘Natuurbeleving toen en nu’ verluchtigde. Nou toevallig was het niet, want zijn lezing voor de HVS stond al een hele tijd gepland en dat was de 80 bezoekers in ’het Anker’ niet ontgaan.
Voor een goed gevulde zaal opende voorzitter Bertus Rietberg de avond. Introductie van Wagenvoort, die werd vergezeld door zijn vrouw Dinie, was voor veel aanwezigen nauwelijks nodig. Natuurman, ex-boer, mollenvanger en filosoof (en nog een paar titels die ik niet kon bijhouden) Jan begon dus al raps met het vertonen van een prachtige serie dia’s over wat hij zoal in de natuur waarneemt en ontdekt. Soms met weemoed teruggrijpend op hoe de Achterhoekse natuur was, voordat alles groot en economisch verantwoord moest worden, vaak zijn zijn bespiegelingen in dichtvorm gevat. Maar altijd volgt er ook wel weer een kwinkslag om te relativeren. En ook laat hij in verschillende dia’s zien hoe je dingen in je omgeving kunt herkennen, sporen van een ulk (bunzing), het hol van een rotte, een haze in het veld ...

Apparatuur Jan Wagenvoort
Met disse apparatuur was de laptop niet neudig...


De boeiende avond vloog voorbij.
Voor wie meer van Jan Wagenvoort’s gedachtengang wil weten, hij heeft deze vastgelegd in een een drietal boekjes: 'Puur natuur', 'Buuten Thuus' en 'Bladeren'.