Beeldbank met foto's uit de voormalige gemeente Steenderen

Op de verschillende pagina's onder dit menu ziet u per kern een selectie van historische foto's en ansichtkaarten, die een mooi beeld schetsen van hoe onze omgeving er in het verleden uitzag. Heeft u ook dergelijke foto's, die wij mogen publiceren, dan houden we ons van harte aanbevolen om die van u te ontvangen of desgewenst in te scannen.


Steenderen (Gelderland) was van 1813 tot 2005 een kleine zelfstandige plattelandsgemeente met bijna 5000 inwoners. Landbouw en landbouwgerelateerde industrie zijn nog de steeds grootste werkgevers.

Wapen gemeente Steenderen

De vroegere gemeente Steenderen had een wapenschild met 7 stenen, dit zou een symbool kunnen zijn van de voormalige 7 kastelen; Bronkhorst, Baak, Bransenborgh, Spaensweert, Huis ter Weerde, Holthuijsen en het Holtslag.


Op 1 januari 2005 is Steenderen opgegaan in de nieuwe prachtige gemeente Bronckhorst met 38.000 inwoners. De nieuwe gemeente is genoemd naar Bronkhorst, het kleinste stadje van Nederland, dat binnen de grenzen van de voormalige gemeente Steenderen ligt. Het stadje Bronkhorst ligt, net als Steenderen, aan de IJssel ten zuiden van Zutphen. Ook de bij de oude gemeente behorende dorpen Baak, Toldijk en Olburgen-Rha zijn onderdeel van de gemeente Bronckhorst geworden.

Het is de IJssel met de vele beken uit het oosten, die grote invloed hebben gehad op de ontstaans- en ontwikkelingsgeschiedenis van de kernen en buurtschappen in de gemeente Steenderen. Alleen op de van nature hoger gelegen gedeeltes en op de stroomruggen hield men bij hoog water de voeten droog. Door het gereedkomen van de dijk langs de IJssel, in 1952, is Steenderen minder afhankelijk geworden van het water.

Op onderstaand kaartje uit 1843 zijn de gemeente- en dorpsgrenzen ingetekend; deze zijn vandaag de dag nog vrijwel ongewijzigd binnen de nieuwe gemeente Bronckhorst.

kaart oude gemeente Steenderen met dorpsgrenzen 1843

kaart oude gemeente Steenderen met dorpsgrenzen rond 1843