pastoor Kerkhof

Het leven van een priester in de 19e eeuw.
Door Jan Gosselink

pastoor Kerkhofpastoor Kerkhof

 

Inleiding
In het boek over de Willibrorduskerk op Olburgen is een apart hoofdstuk gewijd aan de pastoors. Eén van hen was Antonius Kerkhof. Hij was pastoor op Olburgen van 1872 tot 1908. En hij was de biechtvader en geestelijk begeleider van de gestigmatiseerde Dorothea Visser. Zij zou sinds 1843 regelmatig de tekenen van de wonden van Christus hebben gekregen. Deze artikelenreeks gaat niet over Dorothea maar over de persoon van pastoor Antonius Kerkhof. Wie was hij? Hoe zag zijn leven er uit? En wat heeft hij voor de Olburgse parochie betekend?

 

 

 

 


Aanleiding
Waarom heb ik een artikelenreeks geschreven over pastoor Kerkhof? Dat is het gevolg van een toevallige samenloop van omstandigheden. Kerkhof heeft in Olburgen een Kruiswegstatie van de schilder Martinus Christiaan Schenk aangekocht. De achterkleinzoon van de schilder nam enige tijd geleden contact met me op. Hij was op zoek naar de schilderijen van zijn overgrootvader voor een publicatie over zijn leven en werk. Het toeval wil dat iemand van de Historische Kring Baerne in dezelfde periode contact met me opnam. De Kring had van een ver familielid een schilderij van Schenk gekregen, geschilderd in Baarn. Helemaal bijzonder was het toen bleek dat de moeder van een goede vriend verre familie was van Antonius Kerkhof. Ze wist enkele details en gebeurtenissen uit de familie. Vervolgens kwam er een doos met bijzondere voorwerpen en archiefspullen tevoorschijn en fragmenten van dagboeken van Kerkhof. Al met al genoeg aanleidingen om op zoek te gaan naar het leven van de persoon Antonius Kerkhof, maar ook dat van de schilder Schenk.


Deel 1 gaat over de "jeugd en roeping van pastoor Kerkhof".
Jan Gosselink beschrijft de jeugdjaren van Antonius Kerkhof, zijn opleiding tot priester en zijn aanstellingen als kapelaan in Gendringen en als pastoor in Kloosterburen in Groningen.
Deel 2 beschrijft de jaren die pastoor Kerkhof op Olburgen doorbracht. Hij is er 36 jaar in de St. Willibrordusparochie actief geweest.

In het laatste deel komt "het geschilderde portret van Kerkhof en de kruiswegstaties van Christiaan Martinus Schenk in de St. Willibrorduskerk op Olburgen" aan bod. Alle artikelen worden tevens (in verkorte bewerking) in het HVS blad ‘De Zwerfsteen’ gepubliceerd, het eerste in De Zwerfsteen 2023-3, het tweede in De Zwerfsteen 2024-1.

 
 

 

(1)

 

(2)

 

(3)