Het Zwarte Water

vermeld op de kaart 'De Afwateringen van het Zutphensche' 1846

In 'De Zwerfsteen' editie 2022-2 staat in een artikel beschreven hoe rond 1846 de diverse stromen en beken in de oude gemeente Steenderen liepen en welke namen deze hadden, toegespitst op het 'Zwarte Water'. Bron voor dit verhaal was een oud boek uit 1847 met de titel 'Verslag over den toestand der rivieren en afwateringen in het Zutphensche en Ontwerpen tot verbeteringen van dien toestand', opgemaakt door 1e luitenant der Artillerie (W.C.H.) Staring en Hoofd-Ingenieur van den Waterstaat Ferrand. Het artikel is verluchtigd met enkele foto's en een uitsnede van een kaart die onderdeel is van het boek. De uitsnede betreft het stroomgebied van de Vordensche Beek, welke zich ook tot Steenderen uitstrekte.
Helaas leent 'De Zwerfsteen' zich niet om de volledige kaart met voldoende detail te plaatsen. Daarom, als aanvulling op het artikel, op deze pagina de volledige kaart welke met een klik op onderstaande knop kan worden vergroot om zo ook details van het omliggende gebied goed te kunnen bekijken.
(met de <Esc>-toets keert u terug naar deze pagina).

kaart De Afwateringen van het Zutphensche

(Klik op de knop hieronder om de afbeelding te vergroten)

  • kaart-afwateringen-van-het-zutphensche-1946

Het boek, waarin de kaart is opgenomen, is gedigitaliseerd door Google en is hier volledig in te zien of te downloaden:
'Verslag over den toestand der rivieren en afwateringen in het Zutphensche en Ontwerpen tot verbeteringen van dien toestand' (bron Google Books)