Informatie over de Historische Vereniging Steenderen

De Historische Vereniging Steenderen (HVS) is opgericht in 1992 en is voortgekomen uit de verzameldrift van een aantal personen en de wens om het verzamelde materiaal te archiveren, catalogiseren en naar een breder publiek uit te dragen. Het werkgebied van de vereniging beslaat de voormalige gemeente Steenderen in de Achterhoek, met zijn bijbehorende dorpen Baak, Toldijk, Bronkhorst, Olburgen, Rha.

De HVS is een bloeiende vereniging met ruim 400 leden, die - op enigerlei wijze - geïnteresseerd zijn in de (cultuur)geschiedenis van Steenderen met omliggende dorpen, of die ons om andere redenen steunen met het lidmaatschap.
De leden zijn hoofdzakelijk inwoners van de voormalige gemeente Steenderen, maar er is ook een grote groep oud-inwoners lid.

Logo HVS

Logo HVS

Kernactiviteiten zijn het verzamelen en (digitaal) archiveren van historisch materiaal uit ons werkgebied, schrijven daarover in ons kwartaalblad 'De Zwerfsteen' en het verzorgen van lezingen en excursies. We proberen hiermee zoveel mogelijk van de historie van (de oude gemeente) Steenderen vast te leggen.
Omdat we geen museum zijn of anderszins opslagruimte hebben, verzamelen we in principe alleen papieren en ander "plat"-historisch materiaal. Beeld- en geluidsmateriaal is ook welkom.
We hebben een grote hoeveelheid historische informatie in ons archief. Die is nu nog voor een belangrijk deel "op papier", maar met het digitaliseren ervan zijn we inmiddels een heel eind gevorderd. Bij het verder uitbouwen van deze website gaan we die informatie zoveel mogelijk voor u toegankelijk maken. Dat zal niet van de ene dag op de andere gerealiseerd zijn.

Hopelijk is uw belangstelling gewekt om deze website verder te doorzoeken. Veel plezier met het bekijken van de informatie en wellicht zien we u een keer in ons archief of bij één van de lezingen!

Kuyper kaart Steenderen

Kaart van de gemeente Steenderen, J. Kuyper, 1868