Informatie over de Historische Vereniging Steenderen

De Historische Vereniging Steenderen (HVS) is een bloeiende vereniging met ca. 395 leden, die - op enigerlei wijze - geïnteresseerd zijn in de (cultuur)geschiedenis van Steenderen met omliggende dorpen, of die ons om andere redenen steunen met het lidmaatschap.
De leden zijn hoofdzakelijk inwoners van de voormalige gemeente Steenderen, maar er is ook een grote groep oud-inwoners lid.
De vereniging is opgericht in 1992. 

Logo HVS
Logo HVS


Kernactiviteiten zijn het verzamelen en (digitaal) archiveren van historisch materiaal uit ons werkgebied, schrijven daarover in ons kwartaalblad 'De Zwerfsteen' en het verzorgen van lezingen en excursies. We proberen hiermee zoveel mogelijk van de historie van (de oude gemeente) Steenderen vast te leggen.
Omdat we geen museum zijn of anderszins opslagruimte hebben, verzamelen we in principe alleen papieren en ander "plat"-historisch materiaal. Beeld- en geluidsmateriaal is ook welkom.
We hebben een grote hoeveelheid historische informatie in ons archief. Die is nu nog voor een belangrijk deel "op papier", maar met het digitaliseren ervan zijn we inmiddels een heel eind gevorderd. Bij het verder uitbouwen van deze website gaan we die informatie zoveel mogelijk voor u toegankelijk maken. Dat zal niet van de ene dag op de andere gerealiseerd zijn.

Kuyper kaart Steenderen

Kaart van de gemeente Steenderen, J. Kuyper, 1868