Nieuws (2018)

Lezing 'Verdwenen dorpen in Gelderland', maandag 19 november 2018

Bert Stulp uit Doesburg was vanavond door de activiteiten-commissie uitgenodigd om zijn verhaal over 'Verdwenen dorpen' te komen vertellen. Ongeveer 50 belangstellenden vulden de zaal 'het Anker' in Steenderen voor een boeiende lezing. Bert heeft al jaren onderzoek gedaan naar dit onderwerp en heeft zijn bevindingen gepubliceerd in een zestal boeken. Het zal duidelijk zijn dat het lastig was om de presentatie in te perken tot Gelderland, er is zoveel meer te vertellen ...

Lezing Verdwenen Dorpen

(Bert Stulp rechts op de foto)

Zo kwamen een aantal criteria aan de orde: wanneer noem je een plek 'verdwenen', waardóór is een plaats, gehucht, dorp of stad verdwenen, wat is er nu nog van terug te vinden? 
Zijn presentatie vertoonde foto's, kaartjes en andere bewijsstukken van het bestaan van die oorden. En daarbij verduidelijkte Bert wat de oorzaak was (kon zijn, want niet alles is 100% te herleiden) van het verdwijnen.
Op zijn vraag aan de zaal wie er een oorzaak kon bedenken, kwam als antwoord "water/overstroming". Dat was inderdaad vaak de oorzaak, maar ook kon het andere natuurverschijnselen betreffen zoals een zandverstuiving.
Maar evenzo vaak was de mens zelf de oorzaak, denk aan afgraving van veengebieden, waardoor omliggende landerijen verzakten. Of oorlogen, waarin plaatsen simpelweg werden opgeofferd. Of in niet zo ver achter ons liggende tijden, wanneer industrialisering boven menselijke hechting werd gesteld.
Wie meer wil weten over dit onderwerp kan eens kijken op de website 'Verdwenen Dorpen' van Bert Stulp


Lezing 'Het vroegere Bronkhorst herleeft', maandag 15 oktober 2018

Wat een mooie avond was het, voor de vele belangstellenden die naar 'het Anker' in Steenderen waren gekomen en dus ook voor de HVS. Het leek wel of Bronkhorst was leeggestroomd en ook de andere aanwezigen zorgden ervoor dat ’het Anker’ in Steenderen al haar 145 stoelen nodig had, om iedereen een zitplaats te geven.
Presentator Wim Knaake ging aan de hand van een enorme selectie foto's uit eigen verzameling en deels met toestemming geleend door de ontwikkeling van het stadje, vanaf grofweg de jaren 1800 tot nu. Daarbij vertelde hij, door als het ware door de straten van Bronkhorst te wandelen, de geschiedenis van de huizen en hun bewoners. Details als: wat was de functie toen en nu, wie waren op enig moment de bewoner(s), hoe zijn huizen gerestaureerd (en soms veranderd) en ga zo maar door, werden door Wim met grote bevlogenheid verteld.
Na de pauze besteedde Wim aandacht aan de oudere historie van de Heren van Bronkhorst en hun kasteel en welke factoren uiteindelijk leidden tot het verdwijnen ervan.

Bronkhorst herleeft
Aan het einde van zijn verhaal kreeg Wim een daverend applaus en werd hem een kleine attentie voor het vele voorwerk overhandigd.
Wellicht komt er nog wel een vervolg op deze lezing, want wie goed op het presentatiescherm heeft gelet, kon constateren dat er nog veel meer materiaal op de laptop stond ...


Rookworst Actie 2018

Ook dit jaar biedt de Historische Vereniging Steenderen weer de overheerlijke Heezer-rookworst aan. In onderstaande folder leest u hoe u deze kunt bestellen of kopen. Daarmee steunt u tevens de activiteiten van de HVS!

Rookworst Actie 2018


Eerste editie Open Monumentendagen bij HVS een succes

De expositie over vervoer in de Achterhoek met materiaal van Reyer van de Pol trok over beide dagen 88 bezoekers. In ons archiefgebouw 'de Steenuil' waren een fotoserie, films en 2 vitrines met attributen te zien over hoe het vervoer en transport met tram, bus en vrachtwagen zich bij de GTW ontwikkelden.
Een enkele (oudere) bezoeker kon zich nog de tramlijn Zutphen-Emmerik herinneren, die o.a. Baak en Toldijk aandeed, en bekeek de vele foto's van de tramstellen met extra belangstelling. De tramlijn was in bedrijf tot 1954.

HVS Open Monumentendag 2018

HVS Open Monumentendag 2018


Open Monumentendagen

In de afgelopen jaren vielen de Open Monumentendagen steeds samen met de Steenderense Kermis. De HVS heeft hierdoor nooit veel aandacht kunnen besteden aan dit jaarlijkse evenement. Dit jaar zit er een week tussen deze beide activiteiten, dus daarom doen we nu actief mee!


Open Monumentendag 2018

 


Op zaterdag 8 en zondag 9 september is ons archief 'de Steenuil' geopend van 11.00 - 17.00 uur. Dan kunt u de tentoonstelling, met materiaal van Reyer van de Pol uit Gaanderen, over het openbaar vervoer in de Achterhoek vanaf ca. 1880 tot heden komen bekijken.
Er zijn archiefmedewerkers aanwezig, bij wie u ook terecht kunt met vragen over ons archief. De toegang is gratis.

Het volledige programma van deze 2 dagen kunt u inzien op de website van de Open Monumentendagen: 
https://www.openmonumentendag.nl/gemeente/bronckhorst/


Onze onvolprezen archiefmedewerker Geert Jansen heeft afgelopen maandag de leeftijd van 80 jaar bereikt. Reden voor een feestje.
Geert werd samen met vrouw, dochter en kleindochter op het archief ontvangen door de bijna voltallige groep vrijwilligers. Er waren hartelijke felicitaties voor deze kanjer en natuurlijk gebak.

Geert Jansen 80 jr
Voorzitter Bertus Rietberg sprak Geert toe en noemde o.a. zijn meer dan 25 jaar intensieve betrokkenheid bij de HVS.
Geert stond in 1992 aan de basis van de HVS en in de jaren daarna was hij de aanjager van diverse activiteiten, publicaties en lezingen over bijzondere onderwerpen uit de historie van de gemeente Steenderen. Laatstelijk nog was hij met Wim Knaake de drijvende kracht achter de tentoonstelling over de Joodse familie Aussen.
Geert werd door meerdere archief-vrijwilligers toegesproken en er werd een mooi gedicht voorgedragen. Waar nodig werden door Geert, zoals hij is, aanvullingen op de gesproken woorden gemaakt.

Geert Jansen 80 jr

Geert en de 'archief-club'

De HVS hoopt nog tot in lengte van dagen van het vakmanschap en de gedrevenheid van Geert gebruik te mogen maken.


Foto's van de expositie en lezing met en over de Joodse familie Aussen zijn in het foto album geplaatst: Foto's expositie fam. Aussen


De Historische Vereniging Steenderen heeft een mooie donatie van de Rabobank mogen ontvangen, in het kader van 'Hart voor:'.
Iedereen die op de HVS heeft gestemd, hartelijk dank daarvoor!
Hart voor de Achterhoek


Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. AVG is de nieuwe Europese privacywetgeving, die vanaf die datum in de hele Europese Unie gaat gelden. Door de AVG worden de privacyrechten van mensen versterkt en uitgebreid. Verwerking en bescherming van persoonsgegevens binnen een vereniging of organisatie dienen aan strikte richtlijnen te voldoen. In Nederland is de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) de toezichthouder voor privacyzaken.
De Historische Vereniging Steenderen is op dit moment druk doende de uitwerking van de  AVG te implementeren. Zo zal er o.a. een Privacyverklaring aan de website worden toegevoegd. Meer hierover volgt.
Wilt u meer informatie over privacywetgeving en AVG klik dan op het logo hiernaast: Autoriteit Persoonsgegevenshttps://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl


Lezing over de Short Stirling bommenwerper crash op 8-9-1941 te Hengelo (Gld.)

Georganiseerd door stichting 'Achterhoeks Museum 1940-1945'
Een presentatie verzorgd door Jean Kreunen, oud directeur Achterhoeks Museum 1940-1945 in Hengelo (Gld.) en actief bestuurslid van Oorlogsmuseum Overloon. 
Een hoofdrol in dit boeiende verhaal is weggelegd voor de heren Besselink en Agterkamp uit Toldijk.
Short Stirling na crash bij de Rustenberg buiten Hengelo (Gld.)

Datum: maandag 16 april 2018
Locatie: Partycentrum Langeler, Spalstraat 5, Hengelo (Gld.)
Zaal open: 19.30 uur Aanvang 20.00 uur

Entree € 5,- per persoon (incl. koffie/thee)


ALV 26 maart 2018

Afgelopen maandagavond 26 maart vond de Algemene Ledenvergadering plaats in gebouw 'het Anker'. Voor een goed gevulde zaal werden de aanwezigen bijgepraat over het reilen en zeilen van de vereniging in 2017. Financieel gaat het goed met de vereniging en ook het ledenaantal is weer gestegen. Helaas moesten we afscheid nemen van onze bevlogen voorzitter Gerard Huetink en ook penningmeester Maurice Cremers heeft aangegeven te stoppen. Er zijn 2 vervangers gevonden en mogelijk treed er nog een extra bestuurslid aan; na de eerstvolgende bestuursvergadering krijgt u bericht over de samenstelling van het nieuwe bestuur.
Na de pauze was het de beurt aan Frank Hendriks en Koos Scholten, die een mooie presentatie gaven over hun motorsleepboot 'Assistent'. Een smakelijk en goed onderbouwd verhaal over een 'varend monument'.

ALV 2018  ALV 2018

De beide heren kregen als dank van de secretaris een flesje aangeboden. Bertus Rietberg sloot de bijeenkomst af en bedankte alle aanwezigen voor hun komst.


Vervolg workshop 20 maart 2018

B
ibi Bodegom, adviseur culturele projecten, was aanwezig in ons archiefgebouw 'de Steenuil' om ons meer fijne kneepjes van Adlib bij te brengen. Ook advies over het indelen van archieven, die veel stukken bevatten, was onderwerp van de workshop. Het was weer een leerzame middag.

Workshop 28 maart 2018


Project HVS 2.0 (februari 2018)

Het ordenen van ons archief geeft gestage vorderingen te zien. In combinatie met het inbrengen in AdLib worden het steeds eenvoudiger stukken terug te vinden en bovendien ziet het er strak uit.

Archief februari 2018


Project HVS 2.0

Met de verhuizing naar de mooie nieuwe huisvesting in Steenderen in juni 2017 zijn we ook op andere vlakken een verbeteringstraject ingegaan. Verbeteringen op het gebied van digitalisering, klimaatbeheersing, scannen, maar vooral kennisvermeerdering op die gebieden door het inschakelen van deskundigen en het houden van workshops. We hebben dat project HVS 2.0 genoemd. De ruim € 4000,- die hier voor nodig is, is door fondsenwerving verkregen.
In het kader van HVS 2.0 wordt ook de website aangepakt. De huidige website was van 2010 en is bijv. niet erg geschikt voor tablets en smartphones. Een drietal mannen met ICT ervaring hebben deze taak op vrijwillige basis op zich genomen. Binnenkort wordt de proefversie van de geheel vernieuwde website aan het bestuur gepresenteerd.


Nieuws (2017)