Activiteiten HVS (2018)

De Historische Vereniging Steenderen organiseert gedurenden het jaar diverse activiteiten, van lezingen, exposities tot excursies. Een overzicht van ons jaarprogramma is in te zien door op de volgende link te klikken: Jaaroverzicht evenementen


Verdwenen dorpen in Gelderland, maandag 19 november 2018

Verdwenen dorpen


Het vroegere Bronkhorst herleeft, maandag 15 oktober 2018

Bronkhorst herleeft


Verslagje Fietstocht IJsselhoeven, zaterdag 22 september 2018

De fietstocht op 22 september was een mooie activiteit. Het evenement was al snel volgeboekt, dus we moesten vooraf helaas wel enkele mensen teleurstellen. Op onderstaande foto de gezellige ontvangst in ons archiefgebouw. Dikkie Garritsen legt aan de deelnemers uit hoe de middag gaat verlopen.
fietstocht-ijsselhoeven


Fietstocht IJsselhoeven, zaterdag 22 september 2018

Expositie Joodse familie Aussen


Expositie Joodse familie Aussen verlengd, datums: 10 t/m 13 mei 2018

Vanwege grote belangstelling hebben we gemeend (het beeldende deel van) de expositie over de Joodse familie Aussen te willen verlengen. U bent op onderstaande data van harte welkom in ons archiefgebouw.

Expositie Joodse familie Aussen


Expositie Joodse familie Aussen in Steenderen, zondag 6 mei 2018

Expositie Joodse familie Aussen

Zwerfsteen artikel expositie fam. Aussen


Schrijfworkshop voor leden van de HVS, woensdag 28 maart 2018

Henriette Kosse, projectleider van de website mijngelderland.nl, komt uitleggen hoe je een goed en informatief historisch verhaal kunt schrijven. (De workshop was volgeboekt.)

Verslag:

Woensdagmiddag 28 maart ontvingen we in "de Steenuil" de deelnemers aan de HVS-schrijfworkshop onder leiding van Henriette Kosse van Erfgoed Gelderland. Een logistieke test voor onszelf, maar ook voor de locatie. Het was de eerste keer dat we in onze nieuwe werk- en vergaderruimte in "de Steenuil" een workshop van deze omvang hielden. We werden extra uitgedaagd doordat naast de 12 aangemelde ook nog 4 mensen onaangemeld kwamen meedoen (op de website gelezen).

Schrijf workshop 2018
Voor de meeste deelnemers vormde deze workshop een eerste voorzichtige stap op het schrijverspad. Henriette Kosse maakte heel duidelijk dat je, naast het verzamelen, ordenen en checken van je informatie, je je ook terdege bewust moet zijn voor wie je schrijft.
Schrijf je voor jezelf, dan schrijf je heel anders dan wanneer je schrijft voor een bepaalde lezersgroep. Bij een verhaal voor bijvoorbeeld ons blad "de Zwerfsteen" is dat wel redelijk duidelijk, maar bij wetenschappelijk boek of een verhaal voor de website, een verhaal voor je familie of een verhaal achter een QR code op een informatiebord is dat heel anders.
Een pakkende titel, een correcte weergave van feiten, namen en data en een goede leesbaarheid voor de doelgroep zijn de belangrijkste ingrediënten voor een goed informatief verhaal. Taalkundige fouten kunnen gemakkelijk door of met een goede corrector worden opgelost. Heb je al een verhaal in je hoofd, begin dan gewoon met schrijven wat in je opkomt, en ga pas later ordenen.
Met inspirerende oefenopdrachten vloog de tijd om. Van de ervaring van enkele meer ervaren schrijvers werd in de gesprekken dankbaar gebruik gemaakt. Een intensieve en meer dan geslaagde middag! Erfgoed Gelderland was ook op dit punt “het juiste loket” voor erfgoedzaken.
Heb je/hebt u een idee om een verhaal te schrijven voor "de Zwerfsteen" of voor onze website over een historisch onderwerp, begin gewoon, en vraag (bijvoorbeeld via de HVS) een schrijfbuddy om te klankborden over je probeersels.


Lezing "IJsselhoeven ... verrassende ontdekkingen", maandag 15 januari 2018

Maandagavond 15 januari was er in "het Anker" een lezing over IJsselboerderijen door Wim Jansen. Met ca. 70 bezoekers was de zaal ongeveer vol. Het was een boeiende lezing. Wim Jansen is vanaf de oprichting actief in de Stichting IJsselboerderijen en kan putten uit zijn zeer lange ervaring op het gebied van restauratie van oude gebouwen. Hij vertelde met veel enthousiasme over de vondsten die soms bij bijv. inspecties in deze historische panden worden ontdekt.

IJsselhoeven

Activiteiten (2017)