Verslagen van activiteiten (2022)

Activiteit: Lezing 'Operatie Plunder' door Edwin Zweers

Datum: 12 december 2022
Verslag: Margo van Steen

Geleerd van de ledenavond in november en hopend op eenzelfde opkomst waren bij voorbaat meer tafels en stoelen klaar gezet. En die stoelen werden ook bezet: met zo’n 55 belangstellenden was de zaal van Het Anker zo goed als vol.

Lezing 'Operatie Plunder (1)'

Edwin Zweers was aangekondigd als iemand met een grote passie voor geschiedenis, zijn lezing als een absolute aanrader voor hen die meer willen weten over de regionale bevrijdingsgeschiedenis. Hij maakte die aankondiging meer dan waar.
Achter de schermen had hij verteld dat het de eerste keer was na de coronatijd dat hij het verhaal over de bevrijdingsopmars van de Canadezen en Britten aan een zaal vol publiek vertelde. Dat was overigens niet te merken: aan de hand van veel fotomateriaal liep zijn betoog vol met interessante details over de oorlogsvoering gesmeerd. De originele bioscoopjournaals die hij liet zien, gaven hem even pauze voor een slok water om ook zijn keel te smeren.

Lezing 'Operatie Plunder (3)'

Geboren in Stokkum kwam als vanzelfsprekend de rol van de Elterberg voor de Duitse en geallieerde kant aan de orde. Het meest aansprekende detail in zijn lezing was echter Operatie PLUTO, een geheime operatie van Britse ingenieurs, oliemaatschappijen en de Britse strijdkrachten. PLUTO staat voor Pipeline Under the Ocean of Pipeline Underwater Transportation of Oil. De operatie voorzag in de aanleg van flexibele pijpleidingen op de bodem van het Kanaal om de troepen te voorzien van brandstof. De aanleg van leidingen groeide mee met de opmars van de geallieerden: van Boulogne naar Antwerpen, Eindhoven en uiteindelijk Emmerich. Het systeem werd in augustus 1945 ontmanteld toen de pijpleidingen 820 miljoen liter brandstof hadden vervoerd.

Lezing 'Operatie Plunder (2)'

Hoe de lezing van Edwin Zweers ter afsluiting samen te vatten? Op de laatste foto die hij liet zien, was op een spandoek te lezen: geen oorlog meer. En daar was, na nog maar weer eens gehoord en gezien te hebben wat een oorlog aan leed en verwoesting kan aanrichten, eigenlijk niets meer aan toe te voegen.


Activiteit: Lezing 'Zo bijzonder ben ik niet' door Yke Ruessink
Datum: 14 november 2022
Verslag: Margo van Steen

De lezing van fotograaf Yke Ruessink mocht zich verheugen in een grote opkomst van leden en, relatief gezien, veel niet-leden. Tafels en stoelen moesten worden bijgezet om de ruim 50 belangstellenden een plek te geven.
Eerder had Yke een fotoboek gemaakt: Verdwijnende kippenhokken in de Achterhoek. De eigenaren van de kippenhokken bleven uit beeld.
Rondrijdend door het oosten van het land kwam Yke authentieke bewoners tegen, of hij werd op hen gewezen. Het idee voor een nieuw fotoboek was geboren. In dat fotoboek wilde hij ook het verhaal van deze bijzondere mensen op een integere manier vastleggen. Na een zoektocht kwam hij terecht bij Nico Hoffer, voormalig journalist van De Stentor. Samen gingen zij op pad voor een reeks niet alledaagse ontmoetingen.

Lezing - 'Zo bijzonder ben ik niet' 800px

In de lezing werd kennis gemaakt met een aantal bijzondere mensen; sommigen van hen werden door de toehoorders herkend.
Neem Arie-Kip-Kanarie met zijn grote knuisten; een dierenliefhebber maar zeker geen vegetariër. Hij bezat een broedmachine, eieren werden hem gebracht. Waarom uit de eieren van sierkippen doodgewone kuikens waren gekomen, tsja, daar wist Arie ook het antwoord niet op… De sierkuikens waren door hem al voor een goed prijsje doorverkocht.
Of de 'kattenvrouw'. Vele katten waren haar huisgenoten, ze kamden met hun nagels haar haar en dat liet zij zich welgevallen.
Of de stokoude pianolerares Josina Speets. Zij noemde zichzelf ijdel en droeg voor het mooi altijd een gehaakt mutsje op het oude hoofd. Toen Yke en Nico bij haar op bezoek waren, wilde zij wel wat voor hen spelen op de piano. De heren verwachtten een stukje klassiek muziek te horen; in plaats daarvan speelde zij een simpel slaapliedje uit haar kindertijd.

Foto’s van een aantal bijzondere mensen, die niet in het boek 'Zo bijzonder ben ik niet' voorkomen, werden ook door Yke getoond. Reden waarom zij het boek niet haalden, was het feit dat hun verhaal niet op een passende manier opgeschreven kon worden. Die manier? Integer, warm en betrokken bij de geportretteerde. Die aspecten kenmerkten ook de lezing van Yke Ruessink.


Activiteit: Lezing 'Boeren, burgers en buitenlui' door Ineke Hissink-Kapper
Datum: 24 oktober 2022

Ruim dertig aanwezigen, leden en niet-leden, verwelkomden Ineke Hissink-Kapper, benieuwd naar haar verhaal over 'Boeren, burgers en buitenlui' dat zich met name in en om Zutphen afspeelt.

Lezing Boeren, burgers en buitenlui 1

De geschiedenis van Zutphen bestrijkt meer dan 1700 jaar. De naam Zutphen is ontstaan uit Zuid-venne, een rivierduinencomplex met daar omheen drassige weidegronden. De nederzetting daar bleef in de vroege middeleeuwen op het huidige 's-Gravenhof bestaan.
De boeren maakten dankbaar gebruik van de IJssel en de Berkel om hun producten te vervoeren. De handel floreerde, het ging hen goed. Het verdiende geld investeerden zij in huizen in de stad: mooier, groter om te laten zien hoe rijk de boer wel niet was.
Vanaf de 15e eeuw werd de rivier steeds minder goed bevaarbaar door verzanding. Voornaamste oorzaak was de Sint-Elizabethsvloed, die in 1424 weliswaar met name Zuidwest-Nederland trof, maar waardoor de Waal een kortere weg kreeg naar de zee en er minder water zich een weg zocht via de IJssel.
Het stempel van de boeren op de stad is tot aan vandaag de dag blijven bestaan. Zo beschikt het Burgerweeshuis over vermogen dat vooral bestaat uit agrarisch onroerend goed. Het verpachten en verhuren van de bezittingen zorgt voor hun inkomsten.

Lezing Boeren, burgers en buitenlui 2

Na de pauze vertelde Ineke het verhaal van de familie van haar echtgenoot. Als echte Zutphense stadsboer (de familielijn gaat terug tot 1220) verkocht de familie Hissink generaties lang melk, vlees, aardappelen en groente direct aan stads- en streekgenoten. Na consumptie werden de aardappelschillen en restant keukenafval weer opgehaald voor de beesten. Toen al een circulair systeem dat ook nu nog steeds bestaat.
Meer foto's in het fotoalbum Lezing 'Boeren, burgers en buitenlui'


Activiteit: HVS Excursie 'de Moezeköttel' Megchelen
Datum: 24 september 2022

De HVS kijkt met een tevreden gevoel terug op een uitstekend verzorgde excursiemiddag. We werden ontvangen door 2 enthousiaste dames in klederdracht, Toos en Dianne, die ons in enkele uren met woord en beeld de geschiedenis van 'de Moezeköttel' en omgeving vertelden. Dames van het museum, hartelijk bedankt!

HVS 'de Moezeköttel' 2022

Zie ook facebook 'de Moezeköttel'


Activiteit: HVS Vrijwilligersmiddag
Datum: 21 juni 2022

Een gezellig samenzijn in ontspannen sfeer voor de vrijwilligers van de HVS bij 'Het Keukengemaal' van 'Het Kunstgemaal' aan de dijk in Bronkhorst. Na het kopje koffie met een stuk cake hield voorzitter Bertus Rietberg een korte toespraak over wat er is geweest en wat er gaat komen en vertelde hij iets over de historie van het gemaal 'Grote Beek'. Het weer werkte prima mee en het was goed toeven daar aan de dijk voor de ruim 20 aanwezigen. (voor meer foto's, zie het Foto Overzicht).

HVS Vrijwilligersmiddag 2022


ALV, maandag 28 maart 2022

Aftredend en herkiesbare voorzitter Bertus Rietberg opende voor ruim 25 aanwezigen en een voltallig bestuur deze Algemene Ledenvergadering 2022 met de verzuchting: "Mooi dat het weer kan ...". Er volgde instemmend geknik uit de zaal, corona heeft ons lang genoeg in de weg gezeten, fijn dat we weer kunnen samenkomen. De voorzitter, hij werd ietsje later volgens protocol herbenoemd, gaf daarna een samenvatting van het afgelopen seizoen, waar vooral de activiteiten ontbraken. "Dat gaan we in 2022 zeker goed maken, aankondigingen volgen".
Daarna was het aan penningmeester Marianne Nieuwenhuis om de cijfers te presenteren. Samenvattend: de kas van de vereniging staat er goed voor, er was een positief saldo omdat er in 2021 geen evenementen konden worden georganiseerd en er dus vrijwel geen extra kosten waren.
De kascommissie verleende de penningmeester decharge voor haar gevoerde beleid. De jaarcijfers en jaarverslagen zijn op deze pagina terug te zien: ALV Jaargegevens

Na de pauze was het de beurt aan Henk IJbema uit Doesburg om zijn speurtocht naar de herkomst van 'de mijnenveger op 'het Zwarte Schaar'' uit de doeken te doen.

Henk IJbema presenteert 'de Mijnenveger'

Een speurtocht die in feite in gang was gezet door Steendernaar Jan Bijvank. Hij zette in 2018 een advertentie in dagblad 'De Gelderlander' waarin hij om informatie vroeg.

Lezing Henk IJbema 'Mijnenvegerer op 'het Zwarte Schaar'

Henk IJbema, lid van historische vereniging 'Het Huis Doesburg', heeft zich naar aanleiding van de advertentie in dit onderwerp verdiept en zijn bevindingen in een prachtige presentatie samengevat. Bij een enkele aanwezige was het verhaal en de foto's een 'deja vu', omdat ze als kind bij 'het Zwarte Schaar' gingen zwemmen en daar die enorme boot scheef op de oever zagen liggen of er zelfs in gingen spelen. Mijnenveger op 'het Zwarte Schaar' en zonnen op het strand

Moeders zont op het strand en de kinderen spelen in de boot?

Een samenvatting van het verhaal van Henk en de presentatie is hier na te lezen: De mijnenveger op 'het Zwarte Schaar'


Verslagen van activiteiten (2020) Verslagen van activiteiten (2019)